Seminar & Classes

TANGO' da TEKNİĞİN ROLÜ

Dans tekniği kurallara aittir. Genellikle oyun kuralları da denir. Belli bir faaliyette “davranış sınırlarını “ tanımlayan bu kurallarıda, daima ''yapılması ve yapılmaması gerekenler'' tanımlar.

Teknik olarak doğru olan fakat, henüz dansa dönüşmemiş hareketler uygulayabilirsiniz. Buradaki sorun aslında basittir ; ''Basit bir iş gerçekleştirmek için teknik olarak yeterince yetenekli değilseniz, bu eksikliği daha heycan verici hale getirmek için karmaşık bir şey yaparak örtbas etmeye çalışabilirsin.'' Ancak bu iyi bir dans değil !

Değerli bir şey bulmak için , karmaşık hale getirilmesine gerek yoktur. Basit şeyleri bir araya getirerek yapılan dans ,performans kalitesiyle fark yaratabilir.

Çoğunlukla teknik, dansın ifadesinden ayrı bir şey olarak görülüyor. Çoğu dans eğitiminde teknik; yapılacak şeyin açıkça gösterilmesi olarak anlaşılır ve öğretilmeye çalışılan şey beceridir. Tüm dans stillerinin özel gereksinimleri vardır. Örneğin balenin dikey duruşu, tangonun torso duruşu vb..

Bu özel gereksinimlerini yerine getirmek için uygulama gerekli hale gelir. Böylece ''temel eğitim süreci'' olarak “teknik egitim” kavramına ulaşırız.

Bu eğitim ; eğitmenin ihtiyaç gözetimindedir ve beceri edinmek üzere uygulamalar yapılırken, ne yazık ki ; çoğu zaman keyfi bir eşlik olarak teknik beceriye “eklenen yüz ifadesi“ne tanık oluyoruz. Söz konusu olan durum duygusal bütünlük’tür aslında. Yüzey içeride birleşmiyor ! Bir çatışmaya tanık oluyoruz.

Tekniğiniz , hareketin otomatik hale geldiği bir noktaya ulaştiginda ; hareketi kullanarak ''sadece bir şeyler yapmak için hareket etmekten'' öteye geçebilirsiniz.

Bu gibi durumlarda bir dansçının tekniği , beden kontrolü , karmaşık hareketleri ,vb.. seyircinin , izleyenin algısı için görünür bir şekilde ; bir ifadeye ,sembole , resime , hikayeye...vb dönüşebilir.

Yaratmaya hizmet eder.Dansçılar,kimlikleri , teknikleri ve hareketleri DANS OLUR!